Ett enat Västsverige

I takt med att de politiska spelreglerna förändras, där intresseorganisationer och branschförbund tar en allt större roll i den demokratiska processen, ökar vikten av att synliggöra lokala och regionala perspektiv på nationell nivå.

Den Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå. Västsvenska Arenan är största aktör under Almedalsveckan och driver också verksamhet i Västsverige under resterande delar av året.

Västsvenska Arenan ger i Almedalen såväl som i Västsverige möjlighet till diskussion, påverkan och fördjupning kring aktuella samhällsfrågor. Vi anordnar löpande möten, seminarier och sittningar med beslutsfattare och politiker på internationell, nationell och lokal nivå. Västsvenska Arenan är en plattform för synliggörande av prioriterade frågor och en katalysator för uppstart av påverkansarbete ur västsvenska perspektiv med relevans på nationell och global nivå.

Är du intresserad av Västsvenska Arenan? Kontakta oss gärna!

Ingrid Pousard
Ansvarig Västsvenska Arenan

Kontakta oss

Vi är Västsvenska Arenan

En sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå.