Sidotjänstgöring för ST-läkare – fyller vi vakanser eller förbättrar vi nära vård?

Vården behöver ställas om till en mer effektiv och nära vård. Hur skapar vi bättre förståelse mellan den nära vården och specialistvården då nya arbetssätt såsom mobila team och digitaliseringen av vården kräver nära samarbete mellan primärvård, sjukhus och kommun? Var ska kompetensen finnas? Vem ska ha vilken kompetens? Vi måste ta nya grepp.

 

Västra Götalandsregionens pilot om ST-tjänstgöring i primärvården kan vara ett sätt att kompetensutveckla vårdpersonal och möjliggöra omställningen. Förslaget har väckt kritik från läkarförbundet som menar att en tvingande sidotjänstgöring är arbetsgivarens sätt att täcka vakanserna i primärvården. Västra Götalandsregionen hävdar å sin sida att det handlar om kunskapsöverföring och att utveckla förståelsen mellan primärvården och sjukhusvården, en förutsättning för att ställa om till mer nära vård.

När: 2018-07-04 15:00-16:00

Var: Havet

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkande

Jonas Andersson

(L) Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Heidi Stensmyren

ordförande, Sveriges läkarförbund

Stefan Lindgren

ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Emma Spak

samordnare för nära vård, SKL

Agneta Karlsson

(S) statssekreterare, Socialdepartementet