Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi? | Högskolan i Borås

Till 2030 ska industrin anpassats för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Omvälvande förändringar krävs. Vilka förväntningar har samhället på lärosätena? Kan en av världens mest omtalade industrier gällande miljöfrågan, modebranschen, bli en råmodell? Vilka krav ställs på politiken?

När Torsdag 6 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan i Borås

Moderator Johan Trouvé

Går det att förena affärsdriven verksamhet med tillväxt och hållbar utveckling? För att klara av de mål för hållbar utveckling som FN satt upp i Agenda 2030 krävs stora förändringar på alla plan. Det finns stor medvetenhet bland olika aktörer, men vad händer när förmågan att hantera konkurrerande värden och krav på att ta fram helhetslösningar ställs på sin spets? Varför ska högskolor och universitet jobba med dessa frågor? Och vad kan vi kräva av politikerna?

I det här seminariet tar vi avstamp från den handlingsplan som antagits av alla länder för att nå FN:s mål för hållbar utveckling, för planetens och allas vårt välstånd och för fred och frihet. Exempel från en av världens mest omtalade branscher gällande miljöfrågan, modeindustrin, får stå som råmodell. Det finns en stor potential ur ett företagsekonomiskt perspektiv genom att vara nytänkande inom designprocesser, affärsmodeller och effektivare resursanvändning, där den textila branschen kan vara nyckeln.

Fotograf: Mostphotos

Spara i kalender 07/06/2017 10:30 PM 07/06/2017 11:30 PM Europe/ParisAgenda 2030 – genomförbart eller en utopi?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan i Skövde info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Adrian Zethraeus

projektledare, RE:textile

Helena L Nilsson

regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Peter Larsson

samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

Emma Nohrén (mp)

riksdagsledamot

Kristina Jonäng (c)

ordförande miljönämnden, Västra Götalandsregionen

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren

Björn Brorström

rektor, Högskolan i Borås