Alla barns rätt till goda uppväxtvillkor – Göteborgs väg till en jämlik stad | Göteborgs Stad

uppväxtvillkor

Vi behöver säkra varje barns rätt till trygghet, hälsa och utbildning. I Göteborg finns en god samverkan mellan kommun och region med målet att ge varje barn en god start i livet. Utgångspunkten är insatser tidigt i livet, ju tidigare desto bättre. Men hur når vi dem som behöver det mest?

När Måndag 3 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad

Moderator Lars Mogensen

Alla barn har rätt till stöd och samlade resurser när de behöver. För att lyckas krävs att samhällets aktörer kraftsamlar över gränserna. Forskning visar att styrning och ledning i samverkan nyckeln för ett långsiktigt jämlikhetsarbete. Men i praktiken finns hinder och stuprör att ta sig förbi.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har antagit utmaningen och storsatsar tillsammans på familjecentrerat arbetssätt där familjecentraler utgör naven. Insatser tidigt i livet och stärka familjer utifrån deras livsvillkor är grundläggande. Genom att se bortom våra egna hus och vara där familjerna finns, kan vi nå de som behöver det som mest. I arbetet har förskola, skola och ideell sektor en strategisk roll.

En kraftfull mobilisering för ökad jämlikhet är Staden där vi läser för våra barn.  Satsningen handlar om att främja läslust och läsning med och för barn. I en stad där vi läser för våra barn är fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få jobb.

Spara i kalender 07/03/2017 10:30 AM 07/03/2017 11:30 AM Europe/ParisAlla barns rätt till goda uppväxtvillkor – Göteborgs väg till en jämlik stadVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Marina Johansson (S)

kommunalråd, Göteborgs Stad

Elisabeth Rahmberg Johansson

folkhälsochef, Västra Götalandsregionen

Emma Henriksson (KD)

ledamot, Riksdagen

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Helen Antonsson

vårdcentralchef Närhälsan, Västra Götalandsregionen

Christer Samuelsson

stadsdelsdirektör, Göteborgs Stad

Ing-Marie Wieselgren

SKL

Jan Holmlund

sektorschef individ- och familjeomsorg/funktionshinder, Göteborgs Stad

Lars Mogensen

journalist & moderator

Mikael Löfström

forskare, Högskolan i Borås

Jascha Marteleur

sektorschef kultur och fritid utbildning, Göteborgs Stad