Är social hållbarhet möjlig i byggbranschen? | Gårdstensbostäder, Robert Dicksons Stiftelse & Serneke AB

Byggföretag börjar ta täten med sitt hållbarhetsarbete. Stolta skrivningar om långsiktighet i års- och hållbarhetsredovisningar tas fram och byggbranschen har börjat inse vikten av värdeskapande arbete. När kunder och aktieägare efterfrågar hållbarhet behöver både kommuner och företag leverera det.

När Torsdag 6 juli | 16.15–17.15

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Gårdstensbostäder, Robert Dicksons Stiftelse & Serneke AB

Moderator Gunilla Grahn-Hinnfors

Spara i kalender 07/06/2017 16:15 PM 07/06/2017 17:15 PM Europe/ParisÄr social hållbarhet möjlig i byggbranschen?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Gårdstensbostäder, Robert Dicksons Stiftelse & Serneke AB info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Byggbranschens hållbarhetsagenda präglas i dag av ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Den sociala hållbarheten är dock en förutsättning för ett verkligt långsiktigt arbete och konkreta resultat. Hur den sociala hållbarheten i framtiden inkluderas i samtliga branscher är avgörande för att ett samhälle ska kunna ge alla människor lika förutsättningar. Att systematiskt satsa på den sociala hållbarheten är inte bara en stor investering för framtiden – det är ekonomiskt lönsamt för både det offentliga och näringslivet. Med hjälp av långsiktiga satsningar i Gårdsten har man nu börjat plocka frukterna av att gå från ord till handling, och kan gå i bräschen och visa andra hur man faktiskt gör.

Michael Pirosanto

vd, Gårdstensbostäder

Gunilla Grahn-Hinnfors

ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Ola Serneke

vd, Serneke Group

Mikael Jansson

vd, Robert Dicksons Stiftelse

Emma Hult

riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet