Att bryta innanförskapet – Frihamnen som testarena | Göteborgs Stad – Älvstranden Utveckling

frihamnen

Hur skapar vi en innerstad där alla känner sig välkomna? Idag saknas tydliga nationella incitament för kommuner att testa nya sätt att bedriva stadsutveckling på. Räcker det att vi förlitar oss på förändrade arbetssätt och socialt ansvarstagande byggherrar eller behövs en förändrad lagstiftning?

När Torsdag 6 juli | 09.00–10.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad – Älvstranden Utveckling

Moderator Victoria Percovich Gutierrez

Spara i kalender 07/06/2017 09:00 AM 07/06/2017 10:00 AM Europe/ParisAtt bryta innanförskapet – Frihamnen som testarenaVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad – Älvstranden Utvecklinginfo@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Frihamnen är en unik möjlighet att skapa en ny stadsdel utifrån vision Älvstaden. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad. Älvstaden är en testarena där vi provar nya modeller och tekniker för hållbar stadsutveckling.

I Frihamnen sker detta på olika sätt. En framtida stadspark växer dynamiskt fram genom platsbyggnad där göteborgarna är aktiva i planering och genomförande. Möjligt innehåll i en urban park testas i miniformat och drivs av ett idéburet offentligt partnerskap. Nya affärsmodeller testas för att skapa hyresrätter med låga hyror. Här etableras också den ”temporära staden”.

Genom konkreta exempel påverkar vi de nationella strukturerna. Frihamnens prototyper, där vi gör och testar simultant, har gett goda resultat. Men räcker det att vi förlitar oss på förändrade arbetssätt och socialt ansvarstagande byggherrar eller behövs en förändrad lagstiftning för att möjliggöra för kommuner att gå före och testa nytt.

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd, Göteborgs Stad

Joachim Arcari

vd, Botrygg Göteborg

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Kristian Käll

processledare Social Hållbarhet, Älvstranden Utveckling AB

Jessica Segerlund

processansvarig platsbyggnad, Älvstranden Utveckling

Victoria Percovich Gutierrez

White

Ia Kjellsdotter

verksamhetsledare, Passalen