Behövs kollektivtrafiken i framtiden? | Västtrafik & Västra Götalandsregionen

kollektivtrafiken

Självkörande fordon, eldrift och digitalisering. Dessa globala trender skapar helt nya förutsättningar för hållbart resande. Vad blir kollektivtrafikens roll i denna framtid och hur blir utvecklingen hållbar? Vi testar visionerna för framtidens mobilitet på beslutsfattarna. Är de redo att fatta de beslut som krävs?

När Torsdag 6 juli | 15.00–16.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västtrafik i samarbete med Västra Götalandsregionen

Utvecklingen mot eldrift och självkörande fordon går snabbt. Tillsammans med den starkt ökande digitaliseringen skapar dessa globala trender helt nya förutsättningar för resande. I Sverige reser 1,4 miljoner människor med kollektivtrafik varje dag, och fler ska vi bli. I en framtid skapar var och en av oss sin egen individuella resa med en mängd olika trafikslag, allt från delade privata bilar till självkörande bussar. Hur gör vi de individuella valen hållbara? Hur får trafiken plats i våra städer? Vad blir kollektivtrafikens roll? Och vilka affärsmodeller skapar rätt beteenden? Vi låter experter inom digitalisering, självkörande fordon och eldrift göra en spaning och testar visionerna för framtidens mobilitet på beslutsfattarna. Är de redo att fatta de politiska beslut som krävs?

Fotograf: Håkan Ludwigson

Spara i kalender 07/06/2017 15:00 PM 07/06/2017 16:00 PM Europe/ParisBehövs kollektivtrafiken i framtiden?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västtrafik i samarbete med Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Jonas Ransgård (M)

styrelseordförande för Göteborgsregionens kommunalförbund, ledamot i Beredningen för hållbar utveckling Västra Götalandsregionen

Roger Vahnberg

Vice President internationella kollektivtrafikunionen UITP, vice vd Västtrafik

Peter Nordin

City Mobility Director Volvo Bussar, koordinator ElectriCity

Markus Bylund

IT-strateg Uppsala kommun, ledamot i Fores vetenskapliga råd för programområdet Digitala Samhället

Hanna Björk

miljöstrateg, Västtrafik