Bilen elektrifieras – men vem vill äga macken? | Göteborgs Stad

macken

2016 var ett rekordår för svensk bilförsäljning. Men en stor del av de bilar som säljs idag kommer att rulla även år 2030, året då Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta. För att nå dit behövs en infrastruktur för elbilar, men vem ansvarar för att bygga den?

När Torsdag 6 juli | 16.30-17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad

Moderator Lars Mogensen

Spara i kalender 07/06/2017 16:30 PM 07/06/2017 17:30 PM Europe/ParisBilen elektrifieras – men vem vill äga macken?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

2016 såldes drygt 360 000 fossildrivna personbilar i Sverige. Merparten av dessa bilar kommer att rulla på Sveriges vägar även 2030, året då vi ska ha nått målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Detta gäller även för de bilar som säljs i år, 2018, osv.

För att ha en chans att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta behöver omställningen gå snabbare redan nu. Ett teknikskifte i jämförelse med övergången från häst och vagn för drygt 100 år sedan behövs. Men hur ska detta teknikskifte komma till stånd och vem ska se till att det händer?

En helt ny infrastruktur, laddning för elfordon, behöver etableras. Det betyder nya utmaningar och nya möjligheter för ett stort antal aktörer, offentliga såväl som privata. För att inte stå i vägen för möjligheten att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta behöver denna infrastruktur bli verklighet. Men hur?

Johan Nyhus (S)

kommunalråd, Göteborgs Stad

Magnus Ulaner

miljöchef, HSB

Lars Mogensen

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Maria Stenström

vd, Göteborgs Stads Parkering AB

Helene Samuelsson

Head of public affairs and corporate communications, Preem

Olle Johansson

vd, Powercircle

Malin Andersson

utvecklingschef trafikkontoret, Göteborgs Stad

Per Österström

gruppchef Transporter & Fordon, Business Region Göteborg

Karin Svensson Smith (MP)

riksdagsledamot