Det står i tidningen, då är det säkert falskt! En ny mediepolitik för hela Sverige | Västra Götalandsregionen

Det står i tidningen

Förtroendet för medier minskar och publicistiska medier når allt färre – samtidigt är frågan om yttrandefrihet och vad som är sant brännande aktuell. Vilket ansvar har branschen och vilken roll spelar det offentliga? Hur påverkas samhället av mediernas kris? Har medieutredningen några svar?


När Onsdag 5 juli | 12.00–13.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västra Götalandsregionen

Moderator Marit Kapla

Medieutredningens omvärldsanalys är dyster: de publicistiska medierna når allt färre och förtroendet för medierna minskar. Utredningen presenterade ett förslag på hur ett förnyat presstöd skulle kunna utformas, men när det gällde frågorna om hur man ska vinna tillbaks läsarnas förtroende blev man svaret skyldig. Frågan om medborgarnas sjunkande förtroende för medier, och i förlängningen samhällets institutioner, är en av de största samhällsutmaningarna just nu. Hur möter vi de utmaningar som medieutredningen identifierade? En panel bestående av bland andra medieutredningens huvudutredare, Tidningsutgivarna och representanter från både akademi och politik medverkar.

Spara i kalender 07/05/2017 12:00 PM 07/05/2017 13:00 PM Europe/ParisDet står i tidningen, då är det säkert falskt! En ny mediepolitik för hela SverigeVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Anette Novak

Medieutredningens huvudutredare

Jonathan Falck

konsult journalistik, Lindholmen Science Park

Marit Kapla

redaktör, Ord & Bild

Jeanette Gustafsdotter

vd, TU – Medier i Sverige

Stefan Eklund

chefredaktör, Borås tidning

Conny Brännberg

ordförande Kulturnämnden, Västra Götalandsregionen

Gunnar Nygren

professor i journalistik, Södertörns högskola

Gunilla Carlsson

vice ordförande, Kulturutskottet

Ulf Dernevik

politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke