Dieter, larm och myter – varför är det så svårt att få tydliga svar om mat och hälsa? | Chalmers

Dieter och larmrapporter duggar tätt, men väldigt lite är faktaunderbyggt. Varför är det så? Vilken forskning behövs? På Chalmers finns nya verktyg för att mäta vad du ätit och vad just du faktiskt mår bäst av. Kan nya mätmetoder bana väg för pålitliga, skräddarsydda kostråd – och bättre mat?

När Onsdag 5 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Chalmers

Moderator Mats-Eric Nilsson

Spara i kalender 07/05/2017 10:30 PM 07/05/2017 14:30 PM Europe/ParisDieter, larm och myter – varför är det så svårt att få tydliga svar om mat och hälsa?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Chalmers info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Mat engagerar. Därför introduceras den ena dieten efter den andra, och medierna hänger gärna på. Men få av de senaste årens dieter bygger på vetenskaplig grund; tillräcklig forskning är inte gjord.

Att forska på mat är svårt. Vi kan inte veta vad folk ätit. När de tillfrågas minns de inte, eller förskönar sanningen. Kostinnehållet påverkar oss också olika. Det är därför viktigt att skapa en bättre bild av hur en optimal kost bör se ut, i allmänhet och anpassat efter individer och grupper.

Nya tekniker utvecklas nu på Chalmers där blodanalys visar kostintag på ett mer objektivt sätt än tidigare. Detta kan leda till säkrare och mer rättvisande svar i studier kring matens betydelse för hälsan. Här ligger Sverige i framkant. Vad krävs för att sen skapa innovation och nya lösningar som leder till hälsosamt ätande? Regeringen storsatsar på life science och hållbar livsmedelsproduktion, och talar varmt om folkhälsa. Men vem tar ansvar för forskningen kring mat och hälsa? Vad kan och bör industrin bidra med?

Rikard Landberg

professor i mat & hälsa, Chalmers

Anna-Karin Quetel

nutritionist, Livsmedelsverket

Elisabet Rytter

forskare, Livsmedelsföretagen & Uppsala universitet

Alastair Ross

docent, Chalmers

Peter Rotschild

koncernchef, Biogaia

Mats-Eric Nilsson

matskribent & journalist, Hemlige kocken

Ann-Sofie Sandberg

professor i livsmedelsteknik, Chalmers