Dramatik på energimarknaderna – hur hanterar vi förändringarna? | Chalmers

energimarknaderna

Den snabba utvecklingen av ny energiteknik förskjuter konkurrenskraften för enskilda företag såväl som hela länder. Både energiföretag och energiintensiv industri i Sverige står inför betydande förändring. Vad kan forskare och företag lära av varandra?

När Tisdag 4 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Chalmers

Moderator Svante Axelson

Energibranschen är i kraftig förändring. Stora elbolag i Europa visar negativa resultat, oljebolag gör stora nedskrivningar och kolföretag såväl som reaktortillverkare går i konkurs eller räddas av statliga stöd. Och för energiintensiv industri håller den snabba utvecklingen av solenergi på att rita om världskartan över vilka regioner som kan få fördel av låga elpriser.

Hur kan akademi och industri dra nytta av varandra i denna omvälvande tid? Chalmers har långsiktiga samarbeten med några stora energiföretag. Hjälper kontakten med forskare företagen att utvecklas bättre? Hur påverkas forskarnas integritet och möjligheter att kritisera företagen? Blir forskningen och utbildningen bättre av samarbeten med företagen?

Spara i kalender 07/04/2017 10:30 AM 07/04/2017 11:30 AM Europe/ParisDramatik på energimarknaderna – hur hanterar vi förändringarna?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Chalmers info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Tomas Kåberger

professor, vice styrkeområdesledare Energi, Chalmers

Maria Grahn

forskare, Chalmers

Björn E Gustafsson

programansvarig stadsutveckling, Göteborg energi

Pia Brantgärde-Linder

affärsområdeschef, ABB

Håkan Feuk

vice vd, Eon

Svante Axelson

regeringens klimatsamordnare

Linda Werner

affärsutvecklare, Preem