Eftertraktad kompetens – vem ska utveckla framtidens städer? | Platzer

eftertraktad kompetens

Göteborg står inför stora förändringar. Det ska byggas mer än på 50 år och det ska ske nu. Den snabba utvecklingen är positiv och bidrar till möjligheter för både människor och företag. Samtidigt uppstår andra utmaningar; framför allt ökar risken för akut kompetensbrist inom samhällsbyggnadssektorn.

När Tisdag 4 juli | 16.30–17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Platzer

Konkurrensen om kompetensen är redan hård. Byggherrar, fastighetsbolag och tekniska konsultföretag möter utmaningen med höjda löner och andra förmåner, men på den offentliga sidan finns inte alltid samma möjligheter. Risken är att vi flyttar problemen från ett ställe till ett annat och att utvecklingen stannar av. Hur stort är problemet idag och hur stort kan det bli? Hur kan vi tillsammans hjälpas åt för att undvika flaskhalsar? Kan vi lära oss något av varandra? Kan några uppgifter flyttas från kommunens plan- och bygglovsavdelningar till bygg- och fastighetsföretag?

Spara i kalender 07/04/2017 16:30 PM 07/04/2017 17:30 PM Europe/ParisEftertraktad kompetens – Vem ska utveckla framtidens städer?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Platzer info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

PG Persson

vd, Platzer

Amelie von Zweigbergk

chef för industriell utveckling & verksamhetsansvarig för kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Ulrika Francke

rådgivare och fd vd Thyréns