Framtidens företag gör bara nyttiga affärer, men kan företagens affärer skapa större samhällsnytta? | Coompanion, Spoon, HSB & Tillväxtverket

samhällsnytta

Här får du tips på hur företag kan bidra till samhället på nya sätt – och tjäna på det. Bland annat möter du Social Trade, som underlättar upphandling av sociala företag. Yalla Trappan och IKEA Malmö berättar om sin syateljé, som vann Nyttigaste Affären 2016. Och så visar vi nya sätt att mäta nytta.

När Fredag 7 juli | 15.00–16.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Coompanion, Spoon, HSB & Tillväxtverket

Vi befinner oss i en brytningstid, där många samhällsinstitutioner brottas med sjunkande förtroende samtidigt som vi plötsligt ställs inför utmaningar som för ett par år sedan skulle ha framstått som fullständigt otänkbara. Men samtidigt växer det fram en ny typ av ekonomi, där ansvarstagande och långsiktiga företag med tydliga värderingar är de stora vinnarna. Är det en tillfällig trend eller något bestående? Hur påverkar det samhället och företagen? Går det att mäta värdet av sådant som tillit och ansvar? Är dagens regler en hjälp eller ett hinder för den här typen av företag? Möt Yalla Trappan och IKEA som samarbetar för att skapa arbete och kundservice. Hör mer om modellen Social Trade, ett enkelt sätt att hitta leverantör som skapar samhällsnytta. Hur jobbar Tillväxtverket för att stärka nya entreprenörer? Priset ”Nyttigaste Affären” delas årligen ut till viktiga aktörer inom området, hör mer om priset och hur du kan nominera pristagare 2017.

Spara i kalender 07/07/2017 15:00 PM 07/07/2017 16:00 PM Europe/ParisFramtidens företag gör bara nyttiga affärer, men kan företagens affärer skapa större samhällsnytta?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Coompanion, Spoon, HSB & Tillväxtverket info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Maria Sköld

Editor, Spoon

Mari Odenbjörk

säljare, Social Trade

Malin Bernhardsson

Agency director, Spoon

Eva Carlsson

enheten Entreprenörskap, Tillväxtverket

Sven Bartilsson

verksamhetsledare, Coompanion Göteborgsregionen

Emil Eriksson

presskontakt, IKEA koncernen i Sverige

Christia Merker-Siesjö

ordförande, Yalla Trappan