Globala talanger – vilse i myndigheternas labyrint | Global Talent Gothenburg // West Sweden

globala talanger

Den globala konkurrensen om kompetens ökar i takt med att individer blir mer rörliga. IT och sjukvård är områden där vi inom EU ser en stor brist redan idag. Att skapa en effektiv och tydlig process för personer som kommer för att jobba eller studera är en viktig faktor för att de ska välja Sverige.

När Söndag 2 juli | 15.00–16.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Global Talent Gothenburg // West Sweden

Moderator Niklas Delersjö

Spara i kalender 07/02/2017 15:00 PM 07/02/2017 16:00 PM Europe/ParisGlobala talanger – vilse i myndigheternas labyrintVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Global Talent Gothenburg // West Sweden info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Samtliga personer som kommer till Sverige för att arbeta eller studera behöver gå igenom en process för att få tillstånd (ej EU-medborgare), folkbokföra sig och få personnummer samt eventuellt skriva in sig hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Denna process är både tidskrävande och svåröverskådlig och blir i förlängningen mycket kostsam för både individen, arbetsgivaren och samhället.

I Danmark har regeringen satsat mycket på att förenkla och effektivisera processen för alla som kommer för att studera eller jobba. En viktig framgångsfaktor har varit en fysisk samordning av myndigheter vilket skapat många positiva effekter, tex att personnummer tar en timma att få.

Vi vill här belysa de problem som arbetsgivare och internationell kompetens upplever i myndighetsprocessen samt visa på möjligheter. Sverige har mycket attraktivt att erbjuda, men vi måste skapa en smidigare process in i samhället för internationell kompetens och svara upp mot den utveckling vi ser i andra länder.

Eva Wiberg

rektor, Göteborgs universitet

Fredrik Lundh Sammeli (S)

ordförande, Socialförsäkringsutskottet

Eva-Lena Albihn

vVD, Business Region Göteborg

Niklas Delersjö

huvudprojektledare, Global Talent Gothenburg

Cecilia Hallengren

HR Director, AstraZeneca

Cecilia Borin

kvalitetschef, Migrationsverket