Göteborgsmodellen – lösningen på matchningsproblematiken | Göteborgs Stad

göteborgsmodellen

Samtidigt som arbetslösheten sjunker och bristen på arbetskraft är stor inom många områden finns det också en stor grupp arbetslösa som inte uppfyller arbetsgivarnas kompetenskrav. Detta arbetar Göteborgs stad med genom ett stegvist jobb- och kunskapslyft. Vi presenterar en modell för industrin.

När Onsdag 5 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad

Moderator Anna-Lena Johansson

Spara i kalender 07/05/2017 13:30 PM 07/05/2017 14:30 PM Europe/ParisGöteborgsmodellen – Lösningen på matchningsproblematiken Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Med ambitionen att lösa matchningsproblematiken på dagens arbetsmarknad arbetar Göteborgs stad med ett stegvist jobb- och kunskapslyft. Inom branscher där det råder arbetskraftsbrist identifieras såväl möjliga förstajobb liksom mer avancerade jobb. Till varje arbetstillfälle kopplas skräddarsydd kompetensutveckling och/eller utbildning.

Grundtanken är att skapa nya vägar in till jobb för människor som idag i många fall står långt ifrån arbetsmarknaden. Därifrån ska de stegvis kunna utvecklas. På så sätt motverkas inlåsning och samtidigt främjas ett livslångt lärande. Just nu pågår arbete med att tillsammans med arbetsmarknadens partar ta fram stegvisa lösningar inom industribranschen, hotell- och restaurang, äldreomsorg, handel samt byggbranschen. Varje utbildningssteg ska vara strikt kopplat till anställningsbarhet och avtalsenliga löner ska gälla.

Jonas Attenius (S)

bitr. kommunalråd, Göteborgs Stad

Andreas Svenungsson

Senior Vice President, Group Public Affairs & Partnerships at Volvo Group

Irene Wennemo (S)

statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Jan Elftorp

förvaltningschef arbetsmarknad & vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Tomas With

vice ordförande, If Metall

Sofie Cedstrand

projektledare för stegvisa jobb- och kunskapslyftet

Anna-Lena Johansson

Business Region Göteborg