Har universitetslärare den akademiska frihet som behövs? | Högskolan i Borås

akademisk frihet

Forskares frihet är skyddad i lag, men universitetslärares frihet är mer oklar. Vad innebär akademisk frihet för universitetslärare och behöver den friheten bättre skydd? Frågan aktualiseras av diskussioner om alternativa fakta liksom av behovet av ansvarstagande och kritiskt tänkande studenter.

När Fredag 7 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan i Borås

Moderator Martin G. Erikson

Har universitetslärarna den akademiska frihet som behövs för att utbilda studenter till kritiskt tänkande och kompetenta medarbetare och medborgare? Det är temat för detta seminarium med en kort inledning följt av paneldiskussion. Vilka hot mot lärarnas frihet kan urskiljas och varifrån kommer i så fall hoten? Är universitetslärare tillräckligt fria att undervisa även i kontroversiella frågor, att välja pedagogiska metoder, eller att ställa höga akademiska krav på studenterna? Nära kopplad till detta är frågan om relationen mellan akademisk frihet och akademiskt ansvar och vilka intressenter utöver lärarna själva som har sådant ansvar. Vi behöver dessutom förstå akademisk frihet utifrån universitetslärarnas dubbla roller som forskare och lärare – en uppdelning som kanske till och med kan ifrågasättas. Panelens huvudfråga blir om svaren på dessa frågor leder till slutsatsen att universitetslärarnas frihet behöver stärkas och kanske skyddas i lag, i parallell till forskarnas frihet.

Fotograf: Mostphotos

Spara i kalender 07/07/2017 10:30 PM 07/07/2017 11:30 PM Europe/ParisHar universitetslärare den akademiska frihet som behövs?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan i Borås info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Martin Hellström

rektor & professor, Högskolan Väst

Git Claesson Pipping

docent & förbundsdirektör, SULF

Charlotta Tjärdahl

tillträdande ordförande, SFS - Sverige förenade studentkårer

Martin G. Erikson

docent i psykologi, Högskolan i Borås