Har vi alla rätt till en bostad? | Göteborgspriset för hållbar utveckling

göteborgspriset

I Sverige idag uppger 240 kommuner av 290 att det råder brist på bostäder. 94% av befolkningen bor i en kommun där det råder bostadsbrist. Vi bygger dyra bostäder, som inte alla har råd med. Segregationen ökar i rasande takt, och inte bara i storstäderna, utan i hela landet.

När Fredag 7 juli | 09.00–10.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgspriset för hållbar utveckling

Moderator Björn Siesjö

Trots att röster höjts från såväl politiker, forskare och medborgare så går det för långsamt, och ibland åt fel håll. Vi behöver tänka nytt, vi behöver bygga hållbart, ekonomiskt och smart. Den chilenska arkitekten Alejandro Aravena har tillsammans med sina arkitektkollegor i ”do-tanken” Elemental tagit fram alternativa boendelösningar som anses banbrytande inom byggbranschen. De har inte bara tagit fram konkreta metoder, de delar även med sig av dem – helt kostnadsfritt och tillgängligt för alla! Panelen diskuterar Elemental´s tillvägagångssätt och kopplar till bostadspolitiken i Sverige. Går det att applicera dessa metoder på byggbranschen här och kan detta vara en inspirationskälla att ta på allvar?

Alejandro Aravena har i år tilldelats Göteborgspriset för hållbar utveckling på en miljon svenska kronor för sitt arbete och den 22 november tar han emot sitt pris tillsammans med Elemental i Göteborg.

Spara i kalender 07/07/2017 09:00 AM 07/07/2017 10:00 AM Europe/ParisHar vi alla rätt till en bostad?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgspriset för hållbar utveckling info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Sima Zangiabadi

affärsutvecklingschef, PEAB Bostad i Solna

Kristina Jonäng (C)

ordförande Miljönämnden, Västra Götalandsregionen

Ulf Kamne (MP)

vice ordförande i kommunstyrelsen Göteborgs Stad, kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Björn Siesjö

Göteborgs Stadsarkitekt, jurymedlem i Göteborgspriset för hållbar utveckling