Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp? | Högskolan i Borås

svenska skolan

”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i Skollagen. Seminariet handlar om varför den vetenskapliga grunden anses så viktig för skolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som följer utvecklingen mot en starkare forskningsförankring.

När Torsdag 6 juli | 15.00–16.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan i Borås

Moderator Martin Hellström

Kan en starkare forskningsförankring göra den svenska skolan bättre? I så fall på vilket sätt? Och leder satsningarna på forskningsförankring till bättre lärare och därmed till att fler elever når upp till uppsatta kunskapsmål? Under seminariet kommer vi att diskutera dessa frågor. Vi kommer även att försöka utreda vad forskningsförankring egentligen innebär. Handlar det om att öka antalet vetenskapligt skolade lärare i undervisningen och se till att utbildningsinnehållet är vetenskapligt baserat, eller är det lika viktigt att det bedrivs forskning på skolans verksamhet, som en del i arbetet med utvärdering och planering för framtiden? Panelen består av representanter från akademi och profession samt myndighetsrepresentanter och politiskt ansvariga.

Fotograf: Anna Sigge

Spara i kalender 07/06/2017 15:00 PM 07/06/2017 16:00 PM Europe/ParisHur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan i Borås info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Lena Adamson

direktör, Skolforskningsinstitutet

Annika Lovén

verksamhetscontroller/enhetschef, Förskola & Grundskola, Kungsbacka kommun

Lill Langelotz

forskare inom området pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås

Lena Hallengren (S)

riksdagsledamot, ordförande i Utbildningsutskottet

Per Kornhall

bloggare & debattör, Skolvärlden

Martin Hellström

rektor & professor, Högskolan Väst

Erik Bengtzboe (M)

riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet