Hur kan hyresbostaden bidra till en socialt blandad stad? | Göteborgs Stad

Hur kan hyresrätten användas för att nå mål om en socialt blandad och inkluderande stad? Vad hindrar oss från att använda hyresrätten som verktyg för minskad segregation i hela staden? Vad kan de allmännyttiga och de privata bostadsaktörerna bidra med? Behövs tydligare politik och lagstiftning?

När Tisdag 4 juli | 12.00–13.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborg Stad

Moderator Lars Mogensen

Spara i kalender 07/04/2017 12:00 PM 07/04/2017 13:00 PM Europe/ParisHur kan hyresbostaden bidra till en socialt blandad stad?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Göteborgs Stad utvecklar olika modeller för att minska skillnader i livsvillkor där hyresbostaden har en viktig roll: Allmännyttan och privata fastighetsägare har i samarbetsavtal med staden åtagit sig att förmedla bostäder till särskilt utsatta grupper. I stadsutvecklingsområdet Frihamnen prövas nya modeller för en större hyresspridning. Aktuell forskning visar att en stark allmännytta som inte är geografiskt koncentrerad kan bidra till social blandning.

De allmännyttiga bolagen i Göteborg har ca 72 000 lägenheter över stora delar av staden. Många lägenheter i det befintliga beståndet är redan nu ekonomiskt överkomliga för bredare grupper genom systemet med förhandlade bruksvärdeshyror och i befintligt bestånd finns möjligheter att nå en större socioekonomisk blandning genom en riktad förmedling. Hyresbostäder är dessutom nödvändiga för en dynamisk arbetsmarknad. Hur kan hyresrättens betydelse utvecklas i arbetet för en jämlik stad? Vilka utmaningar finns och vilka stödsystem saknas?

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd, Göteborgs Stad

Reinhold Lennebo

ordförande, Fastighetsägarna

Martin Grander

doktorand , Malmö högskola

Lars Mogensen

journalist

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Mariette Hilmersson

vd, Förvaltnings AB Framtiden

Jihad Eshmawi

verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen

Agneta Hammer

stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad, fokusledare Jämlikt Göteborg

Martin Öbo

fastighetsdirektör, Göteborgs Stad

Lars Eriksson (S)

ledamot, Riksdagen

Marie Linder

ordförande, Hyresgästföreningen

Anders Nordstrand

vd, SABO

Jihad Eshmawi

ung vuxen ny göteborgare