Hur kan IT‐standarder och upphandlingar hindra innovation samt diskriminera individer och företag? | Högskolan i Skövde

it-standarder och upphandlingar

Forskning visar att myndigheters IT‐upphandlingar skapar inlåsning som hindrar innovation. I många projekt refererar myndigheter till specifika IT‐standarder som diskriminerar enskilda individer och företag. Hur kan upphandlingar av IT stimulera innovation och undvika diskriminering?

När Tisdag 4 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan i Skövde

Moderator Ulf Nylén

En aktuell studie publicerad av Konkurrensverket visar att många myndigheters IT‐upphandlingar ställer krav på IT‐standarder som begränsar konkurrensen. Studien visar att dagens praktik för utveckling och upphandling av IT inom svenska myndigheter diskriminerar enskilda individer och företag, samtidigt som några få aktörer på marknaden gynnas. Med denna praktik leder myndigheters projekt till inlåsning som hindrar innovation. Utifrån forskning och konkreta exempel belyser detta seminarium hur svenska myndigheter kan undvika inlåsning och stimulera innovation vid upphandling av IT‐system. Hur kan små kommuner och stora myndigheter undvika en digitalisering som skapar en digital soptipp med digitala handlingar och system som inte kan förvaltas?

Konkreta strategier för hur myndigheter kan undvika inlåsning och stimulera innovation diskuteras. Seminariet belyser även aktuella EU‐initiativ för standarder och diskuterar hur olika typer av IT-standarder kan stimulera respektive hindra konkurrens.

Spara i kalender 07/04/2017 13:30 PM 07/04/2017 14:30 PM Europe/ParisHur kan IT‐standarder och upphandlingar hindra innovation samt diskriminera individer och företag?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan i Skövde info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Björn Lundell

biträdande professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

Daniel Melin

Statens inköpscentral, Kammarkollegiet

Göran Westerlund

IT-chef Alingsås kommun, ordförande KIVOS

Ulf Nylén

ledningskommunikatör, Högskolan i Skövde