Hur väl förbereds våra sjuksköterskor? Behöver utbildningarna vara längre? | Västra Götalandsregionen

sjuksköterskor

Kompetensförsörjningen till vården är kanske en av de viktiga frågorna för landstingen och regionerna att lösa framöver, och sjuksköterskor är en mycket viktig grupp i sammanhanget. Men hur väl matchad är utbildningen till det arbete som vi sedan kräver av våra sjuksköterskor? Behöver utbildningarna vara längre eller kanske innehålla mer praktik? Och finns det skäl att inför en nationell standard för landets många olika sjuksköterskeutbildningar som i slutändan ger samma licens.

När Tisdag 4 juli | 15.00–16.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västra Götalandsregionen

Spara i kalender 07/04/2017 15:00 PM 07/04/2017 16:00 PM Europe/ParisHur väl förbereds våra sjuksköterskor? Behöver utbildningarna vara längre?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats i sjukvården. Men arbetsgivaren behöver idag lägga tid mycket på förstärkt yrkesintroduktion. Frågor som hur Högskolan styrs och hur arbetsmarknadens behov ser ut i förhållande till vad utbildningen innehåller har blivit allt tydligare. Kanske är sjuksköterskeutbildningen idag alltför akademisk och verkligheten ute på arbetsplatsen blir inte riktigt som man tänkt sig.

Detta ska vi diskutera i Almedalen med företrädare för Västra Götalandsregionen, regiondirektör Ann-Sofi Lodin och personaldirektör Marina Olsson, liksom ansvariga politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi har också med företrädare för utbildningen och de som arbetar i verkligheten. Blev det som de hade tänkt sig med utbildningen. Vad kan förbättras?

Ann-Sofi Lodin

regiondirektör, Västra Götalandsregionen

Göran Stiernstedt

regeringens utredare

Inga-Karin Fryklund

vd, Vårdföretagarna

Marina Olsson

HR-direktör, Västra Götalandsregionen

Johan Larsson

vice vd, Vårdförbundet

Karin Dahlman-Wright

rektor, Karolinska Institutet

Jonas Andersson

regionråd hälso- och sjukvårdsfrågor, Västra Götalandsregionen

Helle Wijk

lektor & docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Hanne Kjöller

debattör

Ann-Marie Wennberg

sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset