Industrin vill växla upp, men politiken bromsar – resan mot ett fossilfritt Sverige | Västsvenska Handelskammaren

industrin vill växla upp

Regeringens mål är att Sverige ska bli fossilfritt. För att nå målet krävs en infrastruktur som möjliggör överflyttning av gods från väg till järnväg – en trend som inte syns idag. Vilka järnvägssatsningar krävs om andel järnvägstransporter ska öka och vad händer med klimatmålen om de uteblir?

När Måndag 3 juli | 12.00–13.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västsvenska Handelskammaren

Moderator Johan Trouvé

Det är brist på järnvägskapacitet snarare än brist på vilja som hindrar näringslivet från att i ännu större utsträckning än idag välja järnvägstransporter. Göteborgs hamn är Sveriges i särklass viktigaste logistikpunkt som en tredjedel av vår export passerar. Men med kapacitetsmässigt fulla stambanor och en undermålig järnvägsförbindelse till Norge krävs stora järnvägssatsningar för att andelen gods som transporteras till eller från hamnen via järnväg ska öka. Kan Sverige bli fossilfritt om inte transporterna till Nordens största hamn är det?

Spara i kalender 07/03/2017 12:00 PM 07/03/2017 13:00 PM Europe/ParisIndustrin vill växla upp, men politiken bromsar – resan mot ett fossilfritt SverigeVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västsvenska Handelskammaren info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Svante Axelsson

nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Per Bondemark

ordförande, Näringslivets Transportråd

Lena Erixon

generaldirektör, Trafikverket

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren