Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten? | Högskolan i Borås

patientsäkerhet

14 procent av patienter vid svenska sjukhus drabbas av en vårdskada under sin sjukhusvistelse – en siffra som oroar. Hur kan vi öka patientsäkerheten? Går det att åstadkomma redan på utbildningsnivå? Kan komplex simuleringsträning vara ett verktyg?

När Torsdag 6 juli | 12.00–13.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan i Borås

Moderatorer Lars Sandman

Forskning visar att sjuksköterskestudenter känner oro inför sin framtida yrkesroll. Inte oväntat med tanke på att det dagligen sker situationer inom svensk hälso- och sjukvård som äventyrar patientsäkerheten. För att öka patientsäkerheten behövs ett fokusskifte från ekonomi och biologi till patienten – till människan. Hur upplevs den vård som ges? Detta fokusskifte måste ske redan på utbildningsnivå. En möjlig lösning kan vara komplex simuleringsträning på kliniska träningscenter där forskning och utbildning integreras – en utbildningsmetod som är kostsam. Hur högt värderas egentligen patientsäkerheten?

Det är dags att ta ansvar och möjliggöra för vårdpersonal att erbjuda en mänsklig, trygg och säker vård.

Fotograf: Suss Wilén

Spara i kalender 07/06/2017 12:00 PM 07/06/2017 13:00 PM Europe/ParisKan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan i Borås info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Magnus Hagiwara

universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Eva Estling

samordnare patientsäkerhet, SKL

Lars Sandman

professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet

Lina Palmér

universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Anna-Lena Sörenson (S)

riksdagsledamot, vice ordförande i Socialutskottet

Anders Sterner

doktorand och universitetsadjunkt i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Bengt Eliasson (L)

riksdagsledamot, suppleant i Socialutskottet

Sineva Ribeiro

förbundsordförande, Vårdförbundet

Viveka Persson

enhetschef på Utvärderingsavdelningen, UKÄ