Kraften i samverkan och förnyelse – Trollhättans revansch | Högskolan Väst

Trollhättans revansch

Flera städer och orter står inför svåra omställningar på grund av industrier som lägger ner. Trollhättan tycks dock ha landat på fötterna sedan Saab Automobiles konkurs 2011 och är idag en av de mindre städer i landet som bäst klarat urbaniseringsutmaningen från sina storstadsgrannar. Vilken handlingskraft krävs av en stad som tvingas ställa om efter stora strukturella förändringar?

När Måndag 3 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan Väst

Flera aktuella fakta och undersökningar visar på en oväntat positiv utveckling för Trollhättan. Arbetslösheten är idag lägre än innan konkursen. Satsningar på infrastruktur, stadsutveckling, kultur, utbildning och innovation har betalat sig på kort tid. Inflyttningen till staden ökar och fastighetspriserna går upp. Elbilsföretaget NEVS växer stadigt och näringslivet i övrigt växer och utvecklas mot större mångfald. Samtidigt arbetar staden hårt med flera stora utmaningar som segregation och utbildningsnivå. Sex år efter konkursen kan det vara värt att reflektera över vad samverkan mellan olika nyckelaktörer har betytt. Hur har det regionala och lokala förnyelsearbetet påverkat utvecklingen? Vilka aktörer behöver en ort eller stad mobilisera för att komma stärkt ur förändringarna? Vilka paralleller kan dras med andra kommuner som stått inför liknande utmaningar?

Spara i kalender 07/03/2017 13:30 PM 07/03/2017 14:30 PM Europe/ParisKraften i samverkan och förnyelse – Trollhättans revanschVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan Väst info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Martin Wänblom

vd, Innovatum AB i Trollhättan

Anders Parment

forskare i företagsekonomi, Stockholms universitet

Mattias Bergman

vd, NEVS i Trollhättan

Monika Kväl

Tillväxtverket

Martin Hellström

rektor, Högskolan Väst

Katrien Vanhaverbeke

Arena för tillväxt

Dick Eriksson

näringslivschef, Trollhättans kommun