Kunskap och innovation – nycklar till framtidens skafferi | Västra Götalandsregionen

Konsumenternas förväntningar på livsmedelsutbudet ökar. Likaså intresset för matens ursprung och miljöaspekter samtidigt som branschen brottas med attraktivitetsproblem. Hur kan vi öka intresset för utbildningar som lockar både unga och yrkesbytare till livsmedelssektorn?

När Måndag 3 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västra Götalandsregionen

Spara i kalender 07/03/2017 10:30 AM 07/03/2017 11:30 AM Europe/ParisKunskap och innovation – nycklar till framtidens skafferiVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Höga konsumentkrav, förändrade värderingar, nya behov och förändrat klimat kommer att kräva starkare fokus på kompetens och innovation hos svenska företag i hela livsmedelskedjan för att klara konkurrensen på en tuff marknad. Kan utbildningar från gymnasienivå upp till högskolenivå leverera kunnig arbetskraft till hela livsmedelskedjan så att den egna livsmedelsförsörjningen stärks och exporten kan öka?

I den nationella livsmedelsstrategin lyfts innovation och forskning fram som viktiga framgångsfaktorer för stärkt konkurrenskraft. Kan branschen samlat kliva fram och formulera sina behov inom kunskaps- och innovationssystemet? Konsumenterna kommer att ställa höga krav på variationsrikedom, ekologisk och social hållbarhet och hälsoaspekter när de väljer sina måltider i framtiden. Kan branschen svara upp mot kraven?

Fotograf: Johan Wingborg

Anna Ekström

gymnasie - och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet

Eva Östling

vd, Visita

Johnny Magnusson

regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Anders Källström

vd & koncernchef, LRF

Håkan Björklund

Public Affairs, Axfood

Peter Larsson

samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Elisabet Rytter

forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen

Eva Guovelin

förbundsordförande, Livsmedelsarbetareförbundet (LIVS)

Helena Lundberg Nilsson

regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Lena-Liisa Tengblad

vd, Skogs- och lantarbetsgivareförbundet

Margaretha Allen

expert, Göteborgsregionen