Life science – en Smart Industri? | Västsvenska Arenan

life-science

Life Science är en framtidsbransch med potential och omfattas i Regeringens ”Smart Industri.” Nu behövs konkreta målsättningar, fokus och samsyn för att lyfta området till en framgångssaga för svenskt näringsliv och forskning.

När Måndag 3 juli | 09.00–10.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västsvenska Arenan

Moderator Johan Trouvé

Industrin, där Life Science-sektorn är en viktig del, är en avgörande motor för tillväxt i svensk ekonomi. Mer än en miljon människor arbetar inom industrin och den industrinära tjänstesektorn. Life Science är ett område med stark tillväxt och stor utvecklingspotential och i fjol visade Regeringen tydligt vilken tyngd industrin som bransch har genom lanseringen av Smart Industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige.

Parterna i den Västsvenska Arenan välkomnade Smart Industri och det har nu presenterats handlingsplaner, där Life Science omfattas, men mycket kvarstår. Viktigt är att organisera de initiativ som tagits med fokus på Life science och fokusera på hur branschen kan dra nytta av dessa. I det här seminariet diskuteras vilka förutsättningar som måste finnas på plats för avseende samverkan med sjukvård, riskkapital och långsiktiga avtal mellan parterna för att Life Science ska kunna utvecklas till en framgångssaga för svenskt näringsliv och forskning.

Spara i kalender 07/03/2017 09:00 AM 07/03/2017 10:00 AM Europe/ParisLife science – en Smart Industri?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västsvenska Arenan info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Fredrik Hörstedt

vicerektor för nyttiggörande, Chalmers

Niklas Johansson

statssekreterare , Näringsdepartementet

Jan-Olof Jacke

vd, AstraZeneca

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren

Kristina Lagerstedt

vd, 1928 Diagnostics

Ann-Marie Wennberg

direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset