Med ny järnväg lyfter Sverige | Västra Götalandsregionen

ny järnväg

I Västsverige finns en unik chans att på samma gång kombinera nytt lokalt, nationellt och globalt resande. Med smart planering kan hundra tusentals nya bostäder byggas, nya arbetsmarknader bli tillgängliga och företag växa. Hur gör vi det möjligt? Och vad blir konkret nyttan för hela Sverige?

När Måndag 3 juli | 16.30–17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västra Götalandsregionen

95 000 resor sker i stråket Göteborg – Borås varje dag. Det är ett av Sveriges tätast trafikerade pendelstråk. Ändå är kapaciteten underdimensionerad. Göteborgs infarter är fyllda till bristningsgränsen. Anledningen är att järnvägen är Sveriges sämsta pendeljärnväg och inte kan konkurrera med trafik på väg. Potentialen för nya arbetstillfällen och bostäder är enorm. Hur ser staten på att förena de regionala möjligheterna med behoven av nya stambanor?

Foto: Depositphoto

Spara i kalender 07/03/2017 17:30 PM 07/03/2017 16:30 PM Europe/ParisMed ny järnväg lyfter SverigeVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Catharina Håkansson Boman

förhandlingsperson, Sverigeförhandlingen

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren

Håkan Wennerström

direktör, Trafikverket region väst

Johnny Magnusson (M)

ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Karin Svensson Smith (mp)

ordförande, Riksdagens trafikutskott