Migration som pågående tillstånd – hur hanterar och planerar städer och samhällen för detta? | Mistra Urban Futures

migration

2015 tog Sverige emot ett mycket stort antal människor på flykt och samhället mobiliserade på bred front. Hur nyttjar vi dessa erfarenheter i vårt långsiktiga arbete? Vad säger forskningen om migration i ett större perspektiv?

När Söndag 2 juli | 16.30-17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Mistra Urban Futures

Moderator Margareta Forsberg

2015 var ett exceptionellt år. Etablerade strukturer räckte inte till för att hantera den akuta situationen. Offentlig och privat sektor kraftsamlade ihop med civilsamhället för att kunna ta emot människor som kom till Sverige i behov av skydd. Men migration kommer alltid att finnas. Vi samtalar med en forskare som pratar om befolkningsrörelser i ett historiskt och globalt perspektiv, och om hur vi kan förstå pågående migrationsströmmar. Vi lyssnar till erfarenheter från Göteborgs Stad och får också ta del av SKL:s reflektioner kring människors integration i Sverige.

Hur ska vi tänka för att kunna planera städer och samhällen utifrån att migration är ett pågående tillstånd? Hur arbetar vi vidare för att nyttja erfarenheterna från det akuta läget till att tänka mer långsiktigt? I detta seminarium försöker vi ta lärdom av varandra och samtala om hur vi rustar våra städer och samhällen utifrån migrationens förutsättningar idag och i framtiden.

Spara i kalender 07/02/2017 16:30 PM 07/02/2017 17:30 PM Europe/ParisMigration som pågående tillstånd – hur hanterar och planerar städer och samhällen för detta?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Mistra Urban Futures info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Gitte Caous

stadsdelsdirektör Östra Göteborg, Göteborgs Stad

Erica Righard

docent, lektor vid Institutionen för socialt arbete och forskare på MIM vid Malmö högskola

Per-Arne Andersson

chef för avdelningen för utbildning & arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting

Margareta Forsberg

PhD & ledare Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures