Möbler, inredning och hållbart återbruk – ett långt och lyckligt liv i den cirkulära ekonomin | Göteborgs universitet

hållbart återbruk

Möbler är mode, mode är nu. Men hållbara möbler och inredningar kräver att nutid knyts ihop med dåtid och framtid. Hur och vem värderar och bestämmer livslängden för våra möbler och de saker vi omger oss med? Vad och vem driver omställningen från nytt till reparation, återbruk och redesign?

När Torsdag 6 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs universitet

Privatpersoner, företag och myndigheter lägger årligen stora belopp på möbler och inredning. Att forma och inreda våra rum på bra sätt har stor betydelse för vårt välbefinnande. Rådande slit och släng-mentalitet ställer krav på ständig förnyelse och produktions- och konsumtionsförlopp slutar för det mesta olyckligt, på soptippar och i förbränningsugnar. I den stora mängden värdelöst finns dock små strimmor av värdefullt, som tas omhand, ställs undan och bevaras – på museer till exempel.

Cirkulär ekonomi lär oss att vår relation till material, saker och möbler inte behöver ha slutdestinationer.  Men hur kan omställningen till en cirkulär ekonomi se ut, och vilka praktiska, ekonomiska, sociala och ekologiska möjligheter finns? Vilka värden kan det gamla, det brukade, det uttjänta ha? Vad är utrymmet för reparation, återbruk, delande, redesign och upcycling? Vilka utmaningar finns i småskaligt respektive storskaligt återbruk, och hur funkar det inom olika marknader?

Spara i kalender 07/06/2017 10:30 PM 07/06/2017 11:30 PM Europe/ParisMöbler, inredning och hållbart återbruk – ett långt och lyckligt liv i den cirkulära ekonominVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs universitet info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Anna Bohlin

docent Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet

Stefan Lundberg

vd, Lundbergs möbler

Michaela Holmdahl

återbruksinredare, reCreate Design Company

Staffan Appelgren

lektor Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet

Ivana Kildsgaard

hållbarhetschef, LINK arkitektur/ordförande, 100-gruppen

Jenny Ekman

projektledare, Möbelbruket