Näringslivet vill bygga bostäder när politiken bygger utredningsmurar av ideologi | Västsvenska Handelskammaren

bostäder

Stefan Attefall (KD) tillsatte nästan 70 utredningar under sin tid som bostadsminister. Peter Eriksson (MP) närmar sig snabbt en liknande siffra. Samtidigt har Sverige EU:s högsta byggkostnader, regelverket fortsätter att vara svårgenomträngligt och bostadsbristen är akut.

När Måndag 3 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västsvenska Handelskammaren

Moderator Gunilla Grahn-Hinnfors

I den kommande valrörelsen kan frågan om hur unga och nyanlända ska ha råd att bo, bli ett hett debattämne. Tillsammans med innovativa byggbolag och politiker diskuterar vi vad branschen kan göra och hur politikerna skapar långsiktigt hållbara spelregler så att byggandet bättre matchar behoven. Och om när de blocköverskridande samtalen om byggande kommer igång igen.

Spara i kalender 07/03/2017 13:30 PM 07/03/2017 14:30 PM Europe/ParisNäringslivet vill bygga bostäder när politiken bygger utredningsmurar av ideologiVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västsvenska Handelskammaren info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Ewa Thalén Finné (m)

riksdagsledamot

Leif Nysmed

riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Linda Jonsson

analytiker, Veidekke Sverige

Gunilla Grahn-Hinnfors

ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Fredrik Hemborg

Sverigechef, Bonava

Kristina Schoug

affärschef Göteborg, Ikano bostad