Ny kemikalieskatt på elektronik – till vilken nytta? | Göteborgs universitet

1 juli 2017 beläggs vissa elektroniska produkter med en ny kemikalieskatt för att minska mängden farliga flamskyddsmedel i vår hemmiljö. Åtgärden har väckt kritik. Är skatter som styrmedel rätt väg att gå för att nå ett miljömässigt ändamål?

När Tisdag 4 juli | 12.00–13.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs universitet

Moderator Pernilla Rendahl

Från 1 juli har vi en ny kemikalieskatt på vissa elektroniska produkter (TV, mobiler, surfplattor, vitvaror m.fl.). Syftet med punktskatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö. Lagtekniskt är det elektroniska produkter som beskattas men det är kemikalierna i produkterna som skatten är tänkt att träffa. Konsumenter som köper varor direkt från andra länder drabbas dock inte av kemikalieskatten. Många har varit positiva men det har även riktats skarp kritik mot den nya skatten. Under seminariet kommer den nya kemikalieskatten användas som ett exempel för att belysa principiella frågor avseende skatter som styrmedel för att nå ett miljömässigt ändamål. Seminariet inleds med kortare introduktioner till ämnet och följs av ett samtal för att diskutera för- och nackdelar med den nya kemikalieskatten.

Spara i kalender 07/04/2017 12:00 PM 07/04/2017 13:00 PM Europe/ParisNy kemikalieskatt på elektronik – till vilken nytta?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs universitet info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Susann Lundström

partner, KPMG

Mikael Karlsson

ordförande, EEB

Åsa Romson (mp)

riksdagsledamot, ordförande i EU-nämnden

Pernilla Rendahl

FRAM centret vid Göteborgs universitet