Så bygger vi en inkluderande stad | Skanska

Hur skapas ett mera inkluderande samhälle? Ingen myndighet eller kommun kan lösa frågan på egen hand. När näringslivet kommer med på tåget och axlar sin roll som samhällsaktör förenas krafterna och större förändring blir möjlig.

När Onsdag 5 juli | 08.00–08.45 (frukostmingel fr.o.m 07.30)

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Skanska

Moderator Anders Erlandsson

Seminariet ger konkreta exempel på bostads- och stadsutvecklingsprojekt där samhällsfrämjande satsningar har gjort skillnad, för individen och för staden. Vi resonerar också om hur vi gör det möjligt: hur kan företag göra samhällsnytta till en del av själva affärsidén? Hur kan städer försäkra sig om att privata aktörer bidrar, med upphandling och marktilldelning som verktyg?

Möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och ökad mångfald på arbetsplatserna är ett avgörande steg på vägen till ett inkluderande och tolerant samhälle. Vad krävs av näringslivet framöver för att komma närmare målet?

Milad Mohammadi, endast 22 år gammal var han både Sveriges yngsta jurist och statsvetare. Mångfaldsinspiratör med uppfattningen att olikheter är de största möjligheterna.

Ulf Kamne kommunalråd (mp) i Göteborg ger sitt perspektiv på situationen i Göteborg, utmaningen idag kontra drömscenariot för framtiden.

Christina Ingelsten, Skanska Nya Hem Göteborg, ansvarar för hållbarhetsdriven bostadsutveckling och berättar hur Skanska har gjort samhällsnytta till en del av affären.

Samuel Engelhardt, Angeredsutmaningen – berättar hur ett unikt samarbete mellan skola och näringsliv har gjort skillnad för de unga i Angered

Spara i kalender 07/05/2017 08:00 AM 07/05/2017 08:45 AM Europe/ParisSå bygger vi en inkluderande stadVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Skanska info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Milad Mohammadi

jurist, statsvetare & mångfaldsinspiratör

Anders Erlandsson

miljö- och hållbarhetsdirektör, Skanska Sverige AB

Christina Ingelsten

ansvarig hållbarhetsdriven bostadsutveckling, Skanska Nya Hem Göteborg

Samuel Engelhardt

Angeredsutmaningen

Ulf Kamne (mp)

kommunalråd, Göteborgs Stad