Hur får vi fler att gå klart skolan och minskar utanförskapet? | Västra Götalandsregionen

utanförskap

Utanförskapet ökar när unga saknar en grundläggande utbildning. Många ungdomar mår dåligt men får inte hjälp. Kan samhället bemöta utmaningarna som är kritiska för att unga ska gå klart skolan? Hur förändrar vi livsvillkor och miljöer som inte ger förutsättningar eller motiverar till inlärning?

När Torsdag 6 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västra Götalandsregionen

Att fler unga klara sina studier och att utanförskapet minskar är viktigt för hela samhället. Det är en förutsättning för möjlighet till arbete, deltagande i samhället och arbetslivets behov av kompetens. Hur bemöter vi – samhället – de utmaningar våra barn och unga lyfter som viktiga för att gå klart skolan? Hur vänder vi trenden genom samverkan mellan regioner, kommuner och civilsamhället? Vilka insatser och stöd kan vi förvänta oss av ansvariga myndigheter?

Spara i kalender 07/06/2017 13:30 PM 07/06/2017 14:30 PM Europe/ParisHur får vi fler att gå klart skolan och minskar utanförskapet? | Västra GötalandsregionenVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Johan Carlson

generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Anders Carlberg

avdelningschef FoUU, Västra Götalandsregionen

Ola Mattson

chef Sverigeprogrammet, Rädda barnen

Olle Lundberg

ordförande, Kommissionen för jämlik hälsa

Agneta Karlsson

statssekreterare åt Gabriel Wikström

Marie Sandstig

områdeschef grundskola, Göteborg Stad

Kristina Jonäng (c)

Västra Götalandsregionen

Helene Öberg

statssekreterare åt utbildningsminister Gustaf Fridolin

Gunnel Adler

folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen

Ing-Marie Wieselgren

projektchef Psykisk hälsa, SKL

Ingrid Ashing

samordnare unga som inte arbetar eller studerar