Så når stödet fram: Främja egna aktörskapet för barn och unga | Högskolan Väst

Samhällets vuxna har ansvar för att identifiera och erbjuda stöd till barn och unga som far illa eller när det finns misstankar om att barn far illa. Att fara illa kan bland annat handla om psykisk ohälsa, utsättas för våld och övergrepp, mobbning eller leva i föräldrar som missbrukar. Mycket resurser och arbete har framgångsrikt skapats för att kunna ge stöd men trots det ”missar” vi många barn och unga.

När Onsdag 5 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan Väst

En trolig anledning är att vi inte tar vara på barn och ungas egna drivkrafter och aktörskap att söka hjälp. För även om barn och unga försöker få hjälp finns det hinder. Vi organiserar stöd som är svårt för barn och unga att ”få tag på”, till exempel särskilda telefontider, kontor med särskilda öppettider, barn och ungdomspsykiatrin och socialkontors låsta dörrar med tidsbeställning.

Barns och ungas möjligheter att själva söka hjälp är delvis avhängigt deras egna förmågor, men hur kan vi stötta deras möjlighet att hävda sitt eget aktörskap? Hur gör vi samhällets stöd tillgängligt på ett bättre sätt för denna grupp?

Spara i kalender 07/05/2017 13:30 PM 07/05/2017 14:30 PM Europe/ParisSå når stödet fram: Främja egna aktörskapet för barn och ungaVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan Väst info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Emma Sorbring

professor Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön, Högskolan Väst

Max Holm

2:a vice ordförande, Sveriges Elevkårer

Anette Bolin

forskare Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön, Högskolan Väst

Johan Nilsson

samordnare för stödchatten Killfrågor.se, f d samordnare för Fråga UMO på umo.se

Jörgen Hansson

enhetschef Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen

Said Abdu

riksdagsledamot, Liberalernas talesperson i näringslivsfrågor