Skapa det goda samhället – är ingenjörerna mogna för det? | Chalmers

skapa det goda samhället

Tekniken tränger djupare och djupare in i våra liv. Samtidigt ökar förväntningarna på att nya lösningar som tas fram ska vara hållbart utformade ur alla tänkbara perspektiv, och tjäna oss människor och planeten väl. Morgondagens ingenjörer har ett utmanande jobb. Fixar dom det?

När Måndag 3 juli | 15.00–16.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Chalmers

Moderator Erik Mattsson

Nu väntar vi på elfordon, förnybara energilösningar och nya material från skogen. Uppkopplade prylar, 5G och molnet ska bana väg för automatisering på arbetsplatser, på vägarna, inom vården och hemma. Samtidigt som integriteten på nätet måste stärkas. Fler bostäder behövs, kvickt –  men det ska vara väldesignade och resurssnåla boendemiljöer. Samhällets hållbarhetsutmaningar är många och av skiftande slag. De kräver allt mer komplexa lösningar – ofta digitaliserade – som tar hänsyn till en stor mångfald av behov och brukare.

I centrum finns ingenjörerna, de som ska omvandla snack till verkstad. Har ingenjörerna rätt verktyg för att ansvara för att bygga broar till framtiden? Hur genomsyrar det dagens ingenjörsutbildning? Tar ingenjörerna sitt ansvar för teknikens effekter? Är det ens ingenjörernas ansvar?

Spara i kalender 07/03/2017 16:00 PM 07/03/2017 17:00 PM Europe/ParisSkapa det goda samhället – är ingenjörerna mogna för det?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Chalmers info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Stefan Bengtsson

rektor & vd, Chalmers

Maria Knutson Wedel

vicerektor, Chalmers

Amelie von Zweigbergk

chef Industriell utveckling, Teknikföretagen

Carl von Rosen

Chalmers studentkår

Jessica Nihlén Fahlquist

filosof och forskare inom tekniketik, Uppsala Universitet

Karin Röding

statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Sofie Allert

vd, Swedish Algae Factory

Erik Mattsson