Storstadens dilemma att skapa ett gott företagsklimat | Göteborgs Stad

företagsklimat

Har storstäderna annorlunda förutsättningar än mindre städer när det gäller företagsklimatet? Hur stort ansvar bär politikerna för att företagsklimat är som det är? Vad kan förbättra företagsklimatet hos landets jobbmotorer? Har olika undersökningar någon betydelse för ett bättre företagsklimat?

När Onsdag 5 juli | 15.00–16.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad

Moderator Anna-Lena Johansson

Varken  Stockholm, Malmö eller Göteborg toppar undersökningslistorna över ett gott företagsklimat. Ändå är det i storstäderna som tillväxten sker och flest jobb skapas. I SKL:s Insiktsundersökning som presenterades i april hade Stockholm ett NKI på 70 och Göteborg 69. Malmö deltar inte, varför?

I Svenskt Näringslivs undersökning har det sammanfattande omdömet om företagsklimatet inte förbättrats, snarare försämrats. Förra året fick storstäderna, på en 6-gradig skala betygen 3,2 ( Stockholm), 3,1 ( Malmö) och 2,9 (Göteborg). Är det storleken i sig som är bekymret? Eller prioriterar inte politikerna företagsklimatet tillräckligt?

Spara i kalender 07/05/2017 12:00 PM 07/05/2017 13:00 PM Europe/ParisStorstadens dilemma att skapa ett gott företagsklimatVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

Katrien Vanhaverbeke

sektionschef Tillväxt & Samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting

David Lega (KD)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Dag Klackenberg (M)

riksdagsledamot

Christer Östlund

ansvarig kommunrelationer, Svenskt Näringsliv

Anna-Lena Johansson

Business Region Göteborg

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad