Tvång eller frivillighet? Om bästa vägen till ett framgångsrikt klimatarbete | Göteborgs universitet

CeCAR

Att undvika mänskligt orsakade klimatförändringar kan ses som ett storskaligt kollektivt handlandeproblem. Det är inte bara en knäckfråga för miljöpolitiken, det är i själva verket en av mänsklighetens största utmaningar hittills. Att få till stånd en omfattande minskning av växthusgasutsläpp, framförallt koldioxid, är därför helt nödvändigt. Frågan är bara hur det ska gå till; genom frivilliga åtaganden eller genom någon form av tvång?

När Måndag 3 juli | 12.00–13.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs universitet

Moderator Göran Rosenberg

Att undvika mänskligt orsakade klimatförändringar är inte bara en av miljöpolitikens främsta knäckfrågor, utan också en av mänsklighetens största utmaningar hittills. Att få till stånd en omfattande minskning av växthusgasutsläpp, framförallt koldioxid, kan beskrivas som hanterandet av ett storskaligt kollektivt handlandeproblem. Ett framgångsrikt klimatarbete förutsätter ett globalt samarbete mellan en stor mängd aktörer som varierar avseende allt från ansvar till makt och inflytande, och som dessutom befinner sig på en rad olika nivåer i samhället. Vilken roll spelar politiken för att skapa kollektivt handlande i sådana komplexa situationer, och vilket hopp kan sättas till frivilliga initiativ?

Dessa frågor utforskas närmare inom en stor satsning vid Göteborgs universitet – Centre for Collective Action Research (CeCAR) – som också står värd för detta seminarium där kortare inlägg av forskare och politiker varvas med en aktiv publikdialog.

Spara i kalender 07/03/2017 12:00 PM 07/03/2017 13:00 PM Europe/ParisTvång eller frivillighet? Om bästa vägen till ett framgångsrikt klimatarbeteVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs universitet info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Sam Dupont

docent biologi & miljövetenskap, Göteborgs universitet

Göran Rosenberg

journalist & författare, hedersdoktor vid Göteborgs universitet

Sverker C. Jagers

professor i statsvetenskap & föreståndare för CeCAR, Göteborgs universitet

Simon Matti

docent i statsvetenskap & expert på klimatlagar, Luleå tekniska universitet

Eva Svedling

statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat