Uppkopplad fordonsindustri står inför nya kompetensförsörjningsbehov | Göteborgs Stad – Business Region Göteborg

fordonsindustri

Fordonsindustrin, som är viktig för Sveriges arbetsmarknad, ser inte ut som den en gång gjorde. Med digitaliseringen, elektrifieringen och självkörande system står den med ena foten i IT-branschen. Hur kan fordonsindustrin attrahera kompetens när konkurrensen om humankapital hårdnar?

När Fredag 7 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad – Business Region Göteborg

Moderator Anna-Lena Johansson

Sveriges fordonsindustri bidrar starkt till landets arbetsmarknad då drygt 80 000 personer arbetar direkt inom branschen. Fordonsbranschens produktionslandskap har förändrats och idag är industrin till stor del en komposition av ett flertal samarbetande branscher som tillsammans bidrar till utveckling och innovation. Denna utveckling är positiv, men innebär att konkurrensen om humankapitalet hårdnar när flera branscher har överlappande kompetensbehov. Fordonsindustrin befinner sig mitt i en stor omställning. Underhålls inte landets kunskapsbas kan flaskhalsar uppstå, vilket hämmar branschens möjligheter att växa.

Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen har under våren 2017 genomfört en studie avseende fordonsindustrins förändrade kompetensförsörjningsbehov. På seminariet presenteras studiens resultat och det förs ett samtal om hur fordonsindustrin kan attrahera kompetens när digitalisering, elektrifiering och självkörande system ställer industrin inför en stor omställning.

Spara i kalender 07/07/2017 10:30 PM 07/07/2017 11:30 PM Europe/ParisUppkopplad fordonsindustri står inför nya kompetensförsörjningsbehov Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad – Business Region Göteborg info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Karin Pleijel (MP)

bitr. kommunalråd, Göteborgs Stad

Ewa Ekman

vd & rektor, Göteborgs Tekniska College

Jessika Roswall (M)

riksdagsledamot

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Amelie von Zweigbergk

avdelningschef Industriell utveckling, Teknikföretagen

Per Österström

gruppchef Transporter & Fordon, Business Region Göteborg

Pontus Berger

Corporate Social Responsibility, Social Inclusion, Volvo Car Corporation

Anders Carlberg

avdelningschef FoUU, Västra Götalandsregionen

Anna-Lena Johansson

Business Region Göteborg