Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar | Göteborgs universitet

CARe

Låginkomstländer tillverkar mer och mer av våra läkemedel. Enorma utsläpp av antibiotika från tillverkningen riskerar samtidigt att driva på utvecklingen av resistenta bakterier, en av vår tids största globala samhällsutmaningar. Hur kan Sverige ta ansvar för att minska dessa utsläpp?

När Söndag 2 juli | 16.30–17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs universitet

Moderator Staffan Edén

Centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs universitet arrangerar ett seminarium om hur utsläpp från läkemedelsfabriker med undermålig utsläppskontroll i andra länder kan leda till ökande problem med antibiotikaresistens globalt. Forskare, politiker, näringslivsföreträdare och publik kommer att diskutera vad vi gör och inte gör från svensk sida – och vad vi kanske borde göra! Flera svenska aktörer har engagerat sig i frågan under den senaste 10-årsperioden men inte riktigt lyckats konkretisera på vilket sätt problemet bäst ska angripas. Ska verkligen lägsta pris vara det enda som avgör vilka läkemedel som ska subventioneras av svenska skattemedel? Behövs större transparens i produktionskedjan och i så fall, hur skapas det? Vilka krav kan och bör landstingen kräva när de upphandlar läkemedel? Kommer industrin att lösa detta själva eller behövs styrmedel utifrån? Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras vid seminariet.

Spara i kalender 07/02/2017 16:30 PM 07/02/2017 17:30 PM Europe/ParisVår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningarVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs universitet info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Joakim Larsson

föreståndare, CARe vid Göteborgs universitet

Magdalena Kettis

Nordea

Magnus Oscarsson

riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Staffan Edén

professor, Göteborgs universitet

Emma Norén

riksdagsledamot, Miljöpartiet

Bengt Mattson

Head of CSR & Environmental Affairs, Pfizer Sweden