Vattenbruk – miljöstörande verksamhet eller en värdefull och hållbar ny näring? | Göteborgs universitet

swemarc

Sverige har stark vattenbruksforskning och en unik möjlighet att leda utvecklingen inom hållbar marin matproduktion, men det finns också utmaningar.  Så hur kan vattenbruket bli en bärkraftig näring som bidrar till ökad självförsörjning och hållbar utveckling i hela landet?

När Onsdag 5 juli | 16.30–17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs universitet

Moderator Axel Wenblad

Spara i kalender 07/05/2017 16:30 PM 07/05/2017 17:30 PM Europe/ParisVattenbruk – miljöstörande verksamhet eller en värdefull och hållbar ny näring?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs universitet info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

År 2050 förväntas världens befolkning överskrida 9,5 miljarder människor. Att producera näringsriktig mat till alla – på ett miljövänligt sätt – är en våra största utmaningar. Sverige har stark kompetens inom vattenbruksrelaterad forskning som spänner över många ämnesområden: biologi, teknik, oceanografi, företagsekonomi, samhällsvetenskap, juridik och design. Detta ger oss en unik möjlighet att bli ledande på utveckling av system för hållbar marin matproduktion.

Vilka är de utmaningar som i dag hindrar en expansion av ett hållbart marint vattenbruk?  Hur får vi vattenbruket att bli en bärkraftig, värdefull näring som bidrar till ökad livsmedelsproduktion, med ökad självförsörjning, sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet?

Kristina Snuttan Sundell

professor och verksamhetsledare SWEMARC, Göteborgs universitet

Kristina Jonäng (c)

ordförande miljönämnden, Västra Götalandsregionen

Lena Gipperth

professor i juridik, Göteborgs universitet

Sofia B. Olsson

Head Chef, Restaurang vRÅ

Bengt Gunnarsson

entreprenör, Rena Hav

Thomas Johansson

enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten

Johan Martinsson

lektor statsvetenskap & Medborgarpanelen, Göteborgs universitet

Axel Wenblad

f d generaldirektör, Fiskeriverket