Vem får 2017 års sociala medier-pris på 100 000 kr? | Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad & Borås Stad

sociala-medierpris

Den person eller organisation som utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta vinner 2017 års sociala medier-priset på 100 000 kr. Bland tidigare pristagare finns bland annat Wikimedia och Brit Stakston.

När Onsdag 5 juli | 16.00–16.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad & Borås Stad

Moderator Stefan Eklund

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan numer många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället. Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma dessa viktiga insatser och delar sedan 2013 ut Sociala medier-priset på 100 000 kr. Tidigare mottagare av priset är Wikimedia, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg. På Västsvenska Arenan den 5 juli kl 16.00 tillkännager vi mottagaren av 2017 års sociala medier-pris, som också ger en presentation.

Spara i kalender 07/05/2017 16:00 PM 07/05/2017 16:30 PM Europe/ParisVem får 2017 års sociala medier-pris på 100 000 kr?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad & Borås Stad info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Stefan Eklund

chefredaktör, Borås Tidning