Arena Västsverige – ett magasin om västsvenska perspektiv på nationella utmaningar

När vi lägger valåret 2018 till historien är förhoppningen att det sker med en känsla av att årets debatt präglats av öppenhet och tolerans. Aldrig tidigare i modern tid har behoven av ett djuplodande och tillåtande offentligt samtal varit större.

I Västsvenska Arenans program för Almedalsveckan 2018 löper frågan om det demokratiska samhällskontraktet som vi lever i idag och vikten av det upprätthålls, som en röd tråd. Under veckan medverkar forskare, politiker och representanter från media i ett samtal om framtidens demokrati. Hur hanterar vi gemensamt den samhällsförändring som vi just nu genomgår, där förtroendet för fakta och underbyggda åsikter ständigt ifrågasätts?

Hållbara demokratiska spelregler är extra viktigt i samhällets pågående digitaliseringsomställning, vilket är ett annat gemensamt tema för Västsvenska Arenan i år. Bland annat träffar vi Sveriges första Chief Digital Officer för att prata om hur Sverige kan bli en digital nation i framkant, missa inte det. Dessutom genomsyrar hållbarhet flera av de aktiviteter som anordnas och vi lyfter tillsammans med näringsliv, akademi, politik och ansvarig minister frågan om hur ett konsumtionsmål kan konkretiseras på nationell nivå.

Det här är ett axplock av vad du som läsare får ta del av i vår tidning och vad du som besökare kan få uppleva på Västsvenska Arenan i Almedalen. Förhoppningsvis känner du i slutändan att vårt arrangemang har andats långsiktighet och att du har lärt dig något nytt på vägen.
Varmt välkommen och trevlig läsning!

Ingrid Pousard
Ansvarig Västsvenska Arenan

Här kan du ladda ner och ta del av hela tidningen: Arena Västsverige 2018