Arena Västsverige – magasinet för årets Almedalsvecka är här

I årets upplaga av Arena Västsverige fördjupar vi oss i några av de stora samhällsfrågor som lyfts på Västsvenska Arenan i Almedalen 30 juni-4 juli. Här kan du bland annat läsa om forskning kring politikerförtroende, hållbara initiativ och ta del av digitaliseringsministerns tankar om AI.

Att saker förändras och oftast inte blir som vi tänkt oss är vi nog alla överens om. I vår tid pratas det inte sällan om hur snabbt utvecklingen går, men har den inte alltid gjort det?

När vi nu närmar oss Almedalsveckan lämnar vi ett år med riksdagsval och val till EU-parlamentet bakom oss, ett supervalår om man så vill. Något som präglar dagens politiska landskap, konstellationen av våra folkvalda samt deras utspel. I den här bilagan kan du läsa om hur dagens politiker navigerar i ett medielandskap där sociala medier numera är ett helt etablerat inslag, hur dialogen med medborgare fungerar och vad forskningen visar kring engagemang och politikerförtroende.

Vi tar vi oss också an artificiell intelligens där utvecklingen under året slagit igenom stort och där Västsverige har fått flera värdefulla satsningar. Samtidigt arbetar regeringen med att få till en ny AI-strategi. Hur tänker digitaliseringsminister Anders Ygeman att utvecklingen inom AI, som i mångt och mycket sker på gräsrotsnivå, ska samordnas nationellt? Även hållbarhet genomsyrar allt arbete för parterna inom Västsvenska Arenan, nu tar vi steget fullt ut och presenterar framtidens matbord där flera oväntade produkter från havet står på menyn.

Det här är bara ett axplock av alla de frågor vi tar med oss till Almedalsveckan 2019. Vi tar också med oss en stark känsla av att det i vår tid blir ännu viktigare med offentliga arenor där människor kan mötas, diskutera och lära av varandra.

Avslutningsvis gläds vi åt att det var 100 år sedan Sveriges riksdag klubbade igenom beslutet om kvinnlig rösträtt.

Trevlig läsning!
Parterna i Västsvenska Arenan

Ladda ner tidningen här: Arena Västsverige 2019