Breda samhällsfrågor i fokus för Västsvenska Arenan

Pressmeddelande Västsvenska Arenan 18 juni 2018

 

Digitalisering, hållbarhet och framtidens demokrati – det genomsyrar Västsvenska Arenans program i Almedalen 2018. Under Almedalsveckan ger forskare, näringslivet och det offentliga olika perspektiv på några av samhällets främsta utmaningar.

 

För sjunde året i rad presenterar Västsvenska Arenans parter ett gemensamt program för Almedalsveckan. Med åtta ministerbesök och närmare 100 aktiviteter är det den största satsningen hittills.

– Vi presenterar ett starkt program som lyfter några av våra mest aktuella samhällsfrågor och i vissa fall även förslag på lösningar. I botten har vi samhällets digitalisering som nu realiseras genom lagar och praktiska omställningar för verksamheter. Hand i hand med den löper frågan om hur vi skapar ett hållbart samhälle ur ett demokratiskt perspektiv, ur ett socialt perspektiv och ur ett konsumtionsperspektiv, säger Ingrid Pousard, ansvarig för Västsvenska Arenan.

I Västsverige finns flera exempel på hur olika parter inom samhället och politiken arbetar tillsammans för att nå långsiktiga resultat. Samverkan är också ett nyckelord för Västsvenska Arenan.

– Med de utmanande samhällsfrågor vi har idag kan inte var och en ha sin egen agenda. Hos oss möts representanter från politik, näringsliv, akademi och offentlig sektor under ett och samma tak, vilket ger ett brett perspektiv på aktuella ämnen och möjlighet att mötas och skapa riktningar för framtiden.

Västsvenska Arenans gemensamma seminarier:

Hur mår svensk demokrati och vem styr valrörelsen? Den gängse bilden är att debattklimatet är tufft och omöjligt att påverka, samt att fakta inte är fakta längre utan infiltreras av nätrobotar och kommersiella intressen. Är det verkligen så här? Vad säger sociala medier, traditionella medier och politiken om läget? När: måndag 2 juli, kl. 09.00-10.00

Hur blir Sverige en digital nation i framkant? Digitaliseringen är en stor samhällsförändring fylld av möjligheter, men också utmaningar. Hur säker är vår integritet när känsliga uppgifter blir digitala? Vilka yrken behöver vi på framtidens arbetsmarknad? Möt Sveriges första chief digital officer, i ett samtal om Sverige som digital nation. När: tisdag 3 juli, kl. 09.00-10.00

Hur klimatsmart kan Sverige bli? Den snabba utvecklingen har satt konsumtionsfrågan på sin spets. Sverige vill gå i bräschen och skapa nationella riktlinjer för hållbar konsumtion. Tillsammans med ansvarig minister, näringsliv och forskare på området belyser vi ett nationellt konsumtionsmåls möjligheter och konsekvenser på global nivå. När: onsdag 4 juli, kl. 09.00–10.00

Västsvenska Arenan finns i direkt anslutning till Almedalsparken, på Strandvägen vid Kruttornet.

Läs hela programmet här: Program 2018

Västsvenska Arenan är en sammanslutning av åtta parter; Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. I Almedalen blir vi en gemensam röst för Västsverige, men lyfter frågor som berör hela landet. Hos oss finner du forskare och experter inom en rad olika områden som kan hjälpa till att belysa aktuella frågeställningar och bidra med olika perspektiv.