200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode?