Arbete – enda vägen till integration?

Torun Österberg, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Björn Gustafsson, prof. i socialt arbete, Göteborgs universitet

Anders Kessling, statssekr., Arbetsmarknadsdepartementet(S)

Gulan Avci, talesperson integrationsfrågor, Liberalerna

Maria Kindahl, avd.dir. Förmedling och rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen

Annaeva Lagergren, diakon Svenska kyrkan, med i projektet Mer än jobb

Omar Alshogre, ungdomsdelegat, Fler unga i Almedalen

Moderator: Henrik Ekengren Oscarsson, prof. i statsvetenskap, Göteborgs universitet