Barns och ungas våld i familjen – hur får vi stopp på det?

Annika Theodorsson, universitetslektor, Högskolan Väst

Emma Johansson, bitr. enhetschef, Sparregården HVB-hem

Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Moderator: Lena Lindhé, Högskolan Väst