Blir natur- och kulturarvet mer levande om det är digitalt?

Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden, (KD), Västra Götalandsregionen

Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde

Sofia Guldbrand, processledare för näringsliv, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Johanna Nylander, dataspelsbranschen, moderator