Demokratilyftet i svenska skolan?

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet

Christer Matsson, Bitr. föreståndare och forskare, Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet

Tomas Axelson, Docent i religionssociologi och Verksamhetsledare, Interkulturellt utvecklingscentrum (IKUD) vid Högskolan Dalarna

Morten Sager, Universitetslektor, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet

Moderator: Somar Al Naher