En bil av textil, när är det möjligt?

Medverkande:

Jennie Nilsson, ordförande, (S), Näringsutskottet

Lars Hjälmered, vice ordförande, (M), Näringsutskottet

Lars Stenqvist, Chief Technology Officer, Volvo Group

Pernilla Walkenström, divisionschef, RISE

Ragne Emardson, vetenskaplig ledare och akademichef, Högskolan i Borås

Moderator: Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren