En bil av textil, när är det möjligt?

Jennie Nilsson, ordförande, (S), Näringsutskottet

Lars Hjälmered, vice ordförande, (M), Näringsutskottet

Lars Stenqvist, Chief Technology Officer, Volvo Group

Pernilla Walkenström, divisionschef, RISE

Ragne Emardson, vetenskaplig ledare och akademichef, Högskolan i Borås

Moderator: Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren